GeoZeppelin - usługi geodezyjne
usługi geodezyjne referencje oferta cennik kontakt

OFERTA: WYPISY I WYRYSY

Wypisy i wyrysy to dokumenty służące do uzyskania informacji o terenie.
Znaczy to że przy wykonywaniu niektórych prac geodezyjnych są niezbędne.
Dotyczy to często prac projektowych oraz prac powykonawczych.

Nasza firma może uzyskiwać takie informacje na podstawie zgłoszenia
prac geodezyjnych oraz upoważnienia od inwestora.

Wypisy i wyrysy uzyskujemy występując o informacje do Ewidencji
Gruntów i Budynków w stosownych Urzędach Gmin.